menu dblex
sammanställande
adjektiv
syntetisk

Alla synonymer går att klicka på.