menu dblex
sammansmälta med
verb
försvinna
absorberas

Alla synonymer går att klicka på.