menu dblex
sammankoppla
verb
förbinda
associera
hopkoppla
kombinera
koppla ihop
förena
förknippa
hopfoga

Alla synonymer går att klicka på.