menu dblex
sammanhängande rad
substantiv
svit

Alla synonymer går att klicka på.