menu dblex
sammanfallande
adjektiv
kongruent
adekvat
lik
identisk
samtida

Alla synonymer går att klicka på.