menu dblex
samling samtidigt uppträdande symtom
substantiv
syndrom

Alla synonymer går att klicka på.