menu dblex
samlas till sina fäder
verb
gå bort
gå till sina fäder

Alla synonymer går att klicka på.