menu dblex
samla under en hatt
verb
centralisera
förena
föra ihop

Alla synonymer går att klicka på.