menu dblex
samla till ett ställe
verb
centralisera

Alla synonymer går att klicka på.