menu dblex
samla in i ladorna
verb
skörda

Alla synonymer går att klicka på.