menu dblex
saluföra
verb
sälja
föra
salubjuda
saluhålla
utbjuda
torgföra
tillhandahålla
föra till torgs

Alla synonymer går att klicka på.