menu dblex
salubjuda
verb
sälja
utbjuda
saluföra
erbjuda
försälja

Alla synonymer går att klicka på.