menu dblex
sakta skrida fram
verb
lacka

Alla synonymer går att klicka på.