menu dblex
sakta försvinna
verb
blekna

Alla synonymer går att klicka på.