menu dblex
sakta av
verb
avta
dämpa

Alla synonymer går att klicka på.