menu dblex
sadla om
verb
ändra sig
ångra sig
vackla
byta åsikt
slå om
ändra planer
omvändas

Alla synonymer går att klicka på.