menu dblex
sökadra sig ur spelet
verb
slingra sig

Alla synonymer går att klicka på.