menu dblex
söka sin tröst i
verb
hålla sig till
hålla till godo med
nöja sig med

Alla synonymer går att klicka på.