menu dblex
söka bortförklara
verb
slingra sig

Alla synonymer går att klicka på.