menu dblex
sättare
substantiv
typograf
konstförvant
typ
handsättare
maskinsättare

Alla synonymer går att klicka på.