menu dblex
sätta tro till
verb
godta
tro på
godtaga
tro
lyssna
lyssna till

Alla synonymer går att klicka på.