menu dblex
sätta sig till motvärn
verb
stegra sig
resa sig

Alla synonymer går att klicka på.