menu dblex
sätta sig på
verb
ta loven av
mästra

Alla synonymer går att klicka på.