menu dblex
sätta sig i besittning av
verb
gripa
bemäktiga sig
försäkra sig om
hugga
inkräkta
skaffa
erövra
förskaffa sig
röva
besätta

Alla synonymer går att klicka på.