menu dblex
sätta sig fast
verb
fatta fast fot

Alla synonymer går att klicka på.