menu dblex
sätta sig emot
verb
opponera sig
bråka
morska sig
stegra sig
göra front mot

Alla synonymer går att klicka på.