menu dblex
sätta på fötter
verb
sanera
rekonstruera

Alla synonymer går att klicka på.