menu dblex
sätta på
verb
åsätta
fästa

Alla synonymer går att klicka på.