menu dblex
sätta någon in i
verb
undervisa
handleda
inviga
introducera

Alla synonymer går att klicka på.