menu dblex
sätta näsan i vädret
verb
brösta sig
kråma sig
uppträda spotskt
sticka näsan i vädret

Alla synonymer går att klicka på.