menu dblex
sätta kurs på
verb
styra kosan mot
fara

Alla synonymer går att klicka på.