menu dblex
sätta igenom
verb
genomdriva sin vilja

Alla synonymer går att klicka på.