menu dblex
sätta ifråga
verb
framkasta
föra på tal
föreslå
dryfta

Alla synonymer går att klicka på.