menu dblex
sätta i väg
verb
rusa
skynda sig
sätta av
springa
dyka
fara i väg
skynda
spränga i väg
knata

Alla synonymer går att klicka på.