menu dblex
sätta hårt mot hårt
verb
trotsa
bjuda någon spetsen
bjuda spetsen
betala med samma mynt
göra motstånd

Alla synonymer går att klicka på.