menu dblex
sätta fram
verb
duka fram
servera

Alla synonymer går att klicka på.