menu dblex
sätta en rova
verb
falla

Alla synonymer går att klicka på.