menu dblex
sätta över styr
verb
sätta överstyr
bortslösa
förslösa

Alla synonymer går att klicka på.