menu dblex
sätta
verb
placera
ställa
föra
lägga
nedsätta
utsätta
göra av
bestämma
fastställa
anvisa plats
anbringa
aptera
iordningställa
anordna
fästa
montera
arrangera
ordna
plantera
planta
dibbla
gräva ned
stoppa i jorden
satsa
våga
investera
slå vad om
göra
åstadkomma
avsätta
lämna
I uttryck
inte sätta sitt ljus under skäppan
sätta allt på ett bräde
sätta an
sätta av
sätta bo
sätta den sidan till
sätta efter
sätta emot
sätta ett kors i almanackan
sätta fart
sätta fart på
sätta fingret på
sätta fram
sätta hjärtat i brand
sätta horn på
sätta hårt mot hårt
sätta hämsko på
sätta i
sätta i brand
sätta i gungning
sätta i gång
sätta i halsen
sätta i med
sätta i omlopp
sätta i rörelse
sätta i sig
sätta i stånd
sätta i system
sätta i verket
sätta i väg
sätta ifråga
sätta igenom
sätta ihop
sätta in
sätta kniven på strupen på någon
sätta krokben för
sätta kronan på verket
sätta kurs på
sätta liv i
sätta myror i huvudet på
sätta ned
sätta någon på det hala
sätta någon på en piedestal
sätta någon på plats
sätta någon ur spel
sätta näsan i vädret
sätta om
sätta p för
sätta pli på
sätta pricken över i
sätta pris på
sätta punkt
sätta på
sätta på fri fot
sätta på fötter
sätta på mellanhand
sätta på prov
sätta på sig
sätta på spel
sätta samman
sätta segel
sätta sig
sätta sig emot
sätta sig fast
sätta sig i besittning av
sätta sig i sinnet
sätta sig in i
sätta sig på
sätta sig på sina höga hästar
sätta sig på tvären
sätta sig till motvärn
sätta sig upp emot
sätta sig över
sätta sin heder i
sätta sin lit till
sätta sitt hopp till
sätta sitt namn under
sätta skick på
sätta skräck i
sätta spår
sätta stopp för
sätta till
sätta till livet
sätta till rätta
sätta till världen
sätta tro till
sätta undan
sätta upp
sätta ur funktion
sätta ut
sätta värde på
sätta å sido
sätta åstad
sätta åt
sätta över

Alla synonymer går att klicka på.