menu dblex
sätt att gå och stå
substantiv
hållning

Alla synonymer går att klicka på.