menu dblex
särprägel
substantiv
egenart
särdrag
individualitet
personlighet
signatur
karakteristikon
särmärke
egendomlighet
I uttryck
utan särprägel

Alla synonymer går att klicka på.