menu dblex
särfall
substantiv
ytterlighetsfall
undantag
avsteg

Alla synonymer går att klicka på.