menu dblex
sänkning
substantiv
reduktion
minskning
inskränkning
avdrag
nedgång
fall
fördjupning
prutning
sänka

Alla synonymer går att klicka på.