menu dblex
sända en deputation till
verb
uppvakta

Alla synonymer går att klicka på.