menu dblex
sämre
adjektiv
Se även
dålig
dåligt
sämre
adjektiv
värre
uslare
försvagad
förvärrad
skralare
sekunda
andra klassens
underlägsen
halväkta
enklare
sjuk
kvasi-
I uttryck
bli sämre

Alla synonymer går att klicka på.