menu dblex
sällskapa med
verb
uppvakta
slå för

Alla synonymer går att klicka på.