menu dblex
säkra sig
verb
försäkra sig om
skaffa sig
täcka sig
lyckas få

Alla synonymer går att klicka på.