menu dblex
säkerställa
verb
trygga
skydda
säkra
gardera
garantera
täcka
försäkra
I uttryck
ekonomiskt säkerställa

Alla synonymer går att klicka på.