menu dblex
rytm
substantiv
tempo
takt
hastighet
puls
meter
schvung
periodicitet
regelmässighet
rytmik
taktfasthet
taktmässighet

Alla synonymer går att klicka på.