menu dblex
rynkas
verb
skrumpna
Se även
rynka

Alla synonymer går att klicka på.